Människans bästa vän

Hästen har länge varit människans bäste vän och på denna hemsida finner du allehanda information om tävlingar och att tävla, hästens historia, beteende och språk och mycket annat.

Idag har runt en halv miljon svenskar ridningen som fritidssysselsättning och en hel del tävlar naturligtvis också. Bland tjejer och kvinnor så är det en stor sport, oavsett inriktning, och för unga tjejer mellan 13 och 20 år så är det bara fotbollen som är större sett till antalet utövare. Tittar man istället på antalet tävlings- och träningsaktiviteter bland kvinnor mellan 7 och 70 år så det bara gymnastiken som är större.

Ridningen är också en av de största sporterna för personer med funktionsnedsättning; cirka 4000 personer är aktiva inom ridsporten. Majoriteten har en kognitiv funktionsnedsättning och ofta ett eller flera tilläggshandikapp men det finns också många med syn- eller hörselnedsättning samt nedsatt rörelseförmåga. Att Sverige satsar på ridning för personer funktionsnedsättning visade sig vid årets upplaga av Paralympics som gick av stapeln i Brasilien. Louise Etzner Jakobsson kom hem med två brons och Anita Johnsson kan stoltseras med två fina åttondeplatser.emma_emanuelsson-titan

Ridsporten är öppen för alla och de aktiva är i alla åldrar. Ridsporten gör ingen skillnad på könen utan alla tävlar mot varandra och på samma villkor, det enda undantaget är voltige. Den största grenen är hoppning och sedan följer i fallande skala dressyr, fälttävlan och övriga grenar. Till de sistnämnda kan nämnas paradressyr (dressyr för ryttare med funktionsnedsättning), körning och distansritt.

Ridsportens värderingar är att värna om naturen, att fostra unga och lära dem att ta ansvar och jobba för jämställdhet. Sverige har vid sidan av detta också målet att nationen skall vara ledande i världen inom kvalitet på breddverksamhet, sportsliga framgångar, hästar och hästhållning.