Hållbarhet på agendan

Alla människor på jorden bör bidra till att skapa förutsättningar för en hållbar framtid, så också ridsporten. Rapporten ”Hästen och hållbar utveckling”, mars 2016, kom till genom ett samarbete mellan nedanstående miljömedvetna organisationer. I rapporten ges en översikt kring de utmaningar och lösningar som finns kring hästen och den hållbara utvecklingen.

Svenska Ridsportförbundet, en ideell förening som utgörs av de föreningar som är anslutna till förbundet, har inrättat ett utskott med fokus på miljö och hållbarhet.

Lövsta stuteri, med Tinne Vilhemson Silfvén i spetsen, arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och är sedan några år miljöcertifierat. Lövsta blev 2011, som första stuteri och träningsanläggning i världen, miljöcertifierade enligt ISO-standarden 14001.

Göteborgs evenemang- och arenabolag, Got Event, arbetar bland annat med att de arrangemang som äger rum på stadens arenor, och arenorna själva, skall påverka miljön i så liten utsträckning som möjligt. Man lägger i detta avseende stor vikt vid Gothenburg Horse Show och tänker miljö och hållbarhet gällande allt från mat och besökare till stall och ryttare.

Många verksamheter behöver hjälp i sitt hållbarhetsarbete och här kommer den ideella organisationen Det Naturliga Steget in. Med rådgivning och kompetensutveckling så hjälper man individer, organisationer och system att utvecklas och mycket hjälp på vägen får deltagarna genom att de blir en del av en global nätverksorganisation.jordan_riding_trigger_the_pinto_horse_30_july_2008_nebraska

Att komma åt ett företags utsläpp är inte helt enkelt och för att få hjälp med detta kan företag vända sig till Zero Mission. Sedan 2006 har klimatstrategier genom mätningar av klimatpåverkan och diverse analyser hjälp företag att bevara planeten.

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. I det lilla stallet hemmavid så kan man kanske se över belysningen, fodret och utrustningen. Hästen bryr sig inte om hur många accessoarer som hänger i sadelkammaren, den mår som bäst när den tillsammans med andra fyrbeningar får njuta frihet i hagen och äta bra foder, men många ryttare, precis som andra människor, vill ofta köpa nytt och bättre och det är inte alltid kvaliteten sätts i första rummet. Vill man ha många täcken kanske inte tillverkningsprocess och materialval står högst på agendan vid inköp.